Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 26/06/2022 09:13

Chân mài mòn ngõ cũ
Mắt mài mòn mùa trăng
Anh mài mòn vai tóc,
Em mài mòn trăn năm.