Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/08/2021 06:24, số lượt xem: 36

Hình như em vẫn gầy như cỏ,
mái tóc dài bay lẫn gió thu.
Mắt buồn sương chất đấy nỗi nhớ,
đứng đợi chờ ai tự bấy giờ?