Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 20/01/2023 16:05

Đàn bầu ai gảy nấy nghe
Đắm say khăn lượt áo the sân đình
Bắc cầu giải yếm mà sang
Liêu xiêu cả mái tam quan cổng chùa.