Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2021 16:40, số lượt xem: 51

Đường ảo, mộng huyền, trăng cổ thơm,
hẹn ta ra gặp cạnh lưng vườn.
Đêm hư, trời thực, liêu trai mở,
mới chạm tay mà đã ngát sương...