Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 21/09/2022 07:51

Thấy đom đóm loé sáng
Ớn lạnh suốt xương lưng
Lẽ nào lỗi kiếp trước
Về gọi ta đi cùng