Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/07/2021 15:32, số lượt xem: 41

Lẽ nào: em ảo ảnh,
ra khỏi đêm giao thừa?
Lẽ nào: anh vô dụng,
đi về suốt năm qua?

ThanhTrì 2020