Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/03/2021 06:49, số lượt xem: 75

Lẽ nào hoa biết chiều nay rụng.
mới rạng sáng ra đã ngát hương?
Lẽ nào người biết ngày mai tận,
chuông chiều Nghĩa Dũng đã vội buông?

Năm 2019