Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 22/01/2023 12:01

Có lẽ nào cứ đứng đợi mùa thu
để xao xác lá vàng rơi nghẹn ngõ.
Có lẽ nào thuyền không về bến nữa,
để mưa khuya sông ngập đến bao giờ.