Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/03/2021 07:06, số lượt xem: 73

Lẽ nào em đã quên,
những gì ta đã nói?
Bao năm dài chờ đợi,
lẽ nào em đã quên?

Anh chưa hề trách em,
dẫu bốn mùa trăng đói.
Vẫn muốn ủ lòng mình,
bằng niềm tin sót lại.

Nay đã mùa đông tới,
lạnh lùng ta chỉ cười.
Đường về không dấu nối,
tình xưa ai quên rồi?

Quảng Bình đêm 25-11-1972.