Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2021 16:11, số lượt xem: 39

Lẩn thẩn ngồi không bóng
ngày nắng cũng ngày mưa,
không ngóng ai mà ngóng,
không chờ ai mà chờ.