Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/05/2021 06:16, số lượt xem: 47

Lần về em hỏi thăm anh,
vườn xưa đã lỗi lên xanh ngọn bầu.
Giọt buồn ướt giọt thương nhau,
duyên trăm năm đợi kiếp sau trả người.