Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 19/03/2023 09:15

Em lánh mặt chốn xưa
Anh chối từ nơi cũ
Còn nhớ chi xóm nhỏ ngõ buồn
Còn thương chi tóc rối trăng suông
Nhỡ khi bến gặp thuyền buồm
Sông quê đầy vơi thuở ấy
Nhỡ khi đời khuất cả hai
Lấy ai khóc người không trở lại.