Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/07/2021 06:28, số lượt xem: 36

Bếp lửa trăm năm vừa nhóm lại,
nỗi niềm thương cũ lại thiên di.
Biết không cản được miền xa gọi,
chỉ sợ lần đi chẳng trở về.