Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/06/2021 06:06, số lượt xem: 44

Muốn tay đào huyệt chôn tình phụ,
lại sợ đời ai lạnh cõi âm!
Muốn tự đem thiêu bao lời hứa,
lại sợ duyên ai bụi phủ lòng