Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 21/01/2023 16:08

Lưa thưa lau lách con đường nhỏ
Ảo ảo sương sa bến cũ mờ
Mênh mông bãi vắng trăng một thuở
Dáng lụa lúc gần lúc rất xa...