Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/08/2021 06:45, số lượt xem: 24

Hàng cau nghiêng trong gió,
cả mảnh vườn mưa hương.
Áo lụa vừa qua ngõ,
vàng tơ loang khắp đường.