Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/05/2021 06:10, số lượt xem: 43

Vắt xương giọt giọt mồ hôi,
đã khô đọng trắng nắng phơi gió đồng.
Lúa chiêm trĩu trĩu thân cong,
nhấp nhô theo nhịp lưng còng mẹ tôi.