Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/07/2021 06:23, số lượt xem: 37

Không còn gì để hứa,
khi em đi lấy chồng.
Không biết buồn chi nữa,
khi cõi lòng trống không.