Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 10/02/2022 06:56

Tơ óng loang bãi biếc,
dáng nhạn lụa thêu hoa.
Mắt lá nghiêng ngõ trúc,
để lòng tằm rối tơ...