Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2021 06:06, số lượt xem: 53

Mái phố nghiêng vai đêm lạnh,
liễu mềm bay mãi sương khuya,
Lẽ nào bên ấy lòng đã tạnh,
Gió hẹn sao trăng chẳng thấy về.