Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2021 20:17, số lượt xem: 63

Lá thư khó viết thẳng hàng,
chữ lên chữ xuống vì bàn tay run,
Học trò nét bút còn non,
yêu anh nên chẳng biết còn cách chi.
Mượn trang vở nắn nót ghi,
chữ lên chữ xuống đành tuỳ hàng thôi,
Miễn sao anh đọc xong rồi,
đã không trách phạt, còn ngồi thương em.