Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/03/2021 06:43, số lượt xem: 49

Thân trú mái tóc bạc,
sống mãi tới bây giờ.
Chông chênh lòng nghe được,
là nỗi niềm quê xưa.

Năm 2019