Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2021 15:30, số lượt xem: 50

Sợi tóc vương trên gối,
mùi hương vương chăn đôi,
chừng ấy còn ở lại,
là anh có em rồi!