Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/07/2021 14:30, số lượt xem: 40

Buồn buồn giọng mẹ đưa nôi,
nửa cho tôi, nửa cho người, người ơi!
Ra đi đã mấy tháng rồi,
kinh kỳ có nhớ ai ngồi ru con?