Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/05/2021 06:44, số lượt xem: 54

Những khuôn sắt ôm tròn ô cửa sổ,
dáng mi cong không kép bao giờ.
Ôi thương quá mắt em buồn phố cổ,
đã ngàn năm đợi ai dưới hiên nhà.