Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/04/2021 10:02, số lượt xem: 46

Chân rát bỏng gần tháng trời đi bộ,
bỗng bàng hoàng Tân Ấp cháy hoàng hôn.
Thung lũng hẹp, lèn đá rền bom nổ,
bàn tay ai vẫy đón phía toa goòng.

6/1968