Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/07/2021 06:22, số lượt xem: 72

Thời gian chung đã mất,
tháng ngày riêng đâu còn!
Khoảng trời chung đã khuất,
mảnh trăng riêng vô hồn!