Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/03/2021 06:49, số lượt xem: 62

Khi đời đã xế muộn,
còn cố bám chiêm bao.
Kéo dài đêm từng đoạn,
có ích gì nữa đâu!