Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2021 14:56, số lượt xem: 50

Tình  ai đã chung cuộc,
duyên người khỏi chông chênh.
Lòng ai thôi mất được,
cuộc đời khỏi cong vênh.