Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 27/06/2022 16:00

Anh say cung bậc cũ,
em mê điệu xoang xưa.
Chần chừ thời trang lứa,
khúc vấn vương thành thừa.