Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/04/2021 07:21, số lượt xem: 62

Bóng chiều khuất nẻo đường  quê.
nghêu ngao anh hát khúc về cố hương.
Khúc thương, khúc nhớ, khúc buồn.
khúc thương gửi mẹ, khúc buồn gửi cha.
Khúc nhớ gửi gốc cây đa,
nơi anh thường đợi em ra tự tình.
Trời cao, gió mát, trăng thanh,
hương cau ngan ngát rải quanh chúng mình.
Từ ngày anh ngụ xứ Thanh,
lấy chồng em phải về Vinh theo chồng.
Nhớ nhau chôn chặt đáy lòng.
anh không trở lại, em không quay về.
Chiều nay trên nẻo đường quê,
nghêu ngao anh hát khúc về cố hương.
Khúc thương, khúc nhớ, khúc buồn,
cả ba khúc ấy vẫn còn cả ba.
Chỉ là không còn gốc đa.
nên chi khúc nhớ  thành ra khúc buồn.

5/2016