Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 20/10/2021 09:30

Gió chớm trở mùa xao xác lạnh,
ngã ba lốm đốm sắc đông rồi.
Đã khăn te tái quàng vai vội,
đã dệt màu len lên áo ai.