Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 20/01/2023 16:18

Chẳng nỗi buồn nào cũ
Chẳng nỗi đau nào xưa
Hạnh phúc thì luống tuổi
Bất hạnh lại không già
Có anh thì em thiếu
Không em anh lại thừa.