Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/08/2021 06:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 05/08/2021 15:38, số lượt xem: 53

Cửa sổ cài trăng, không mở,
để ai qua ngõ, không vào.
Thương ai bỏ đi không nỡ,
lẽ nào đời lại không nhau?