Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/07/2021 06:38, số lượt xem: 40

Bây giờ ta có hai quê,
quê đi sông cạn, quê về sông trôi.
Hai quê lại xa cả rồi,
ở đâu nay cũng thành người không quê.