Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 08/08/2021 06:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/10/2021 08:03

Sinh vừa chớm nguyệt,
hồn chờ nguyên tiêu.
Danh chưa chạm nghiệp,
đời đã sang chiều.