Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/06/2021 06:38, số lượt xem: 49

Anh cuối trăm năm này,
em đầu trăm năm khác.
Mắt tìm nhau không gặp,
giữa mịt mù sương vây.

Thanh Trì 2020