Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 21/01/2023 16:16

Gió chia tay vẫn thổi
Mưa tiễn biệt vẫn rơi
Hôm qua tình hết một người
Có gì trường tại trên đời đâu em.