Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/07/2021 06:15, số lượt xem: 32

Bữa ấy anh về,
mà chẳng gặp em.
Rêu úa bậc thềm,
dàn trầu héo lá,
cây cau bóng đổ,
ao buồn trời cũ.
Trống không cửa sổ
đau đáu mắt nhìn.
Lẽ nào không em.