Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/07/2021 06:03, số lượt xem: 38

Bơ vơ không chung lối,
thất lạc khác nẻo đường.
Còn mong chi chắp nối,
về lại một miền thương.