Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/04/2021 07:21, số lượt xem: 65

Sông xưa không chảy nữa,
thuyền đâu đường vào Vinh?
Đa xưa không còn nữa,
biết đứng đâu đợi em?

5/ 2019