Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/07/2021 06:19, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/10/2021 18:56

Nét chữ quẩn quanh tìm ngõ đến,
lời yêu ngơ ngác bến chưa sang.
Gieo cầu trình tự xếp hàng,
trăm năm không biết có sang được bờ.