Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/07/2021 08:06, số lượt xem: 28

Chốc chốc mây trôi nhanh,
che khuất vầng trăng tỏ,
càng thấy buồn cho mình,
không còn ai bạn nữa.