Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 04/08/2021 06:29, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/10/2021 08:03

Cửa sổ cài trăng, không mở,
để ai qua ngõ, không vào.
Thương ai bỏ đi không nỡ,
lẽ nào đời lại không nhau?