Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 29/07/2021 06:18, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 12/10/2021 18:16

Chỉ thấy trời cô tịch.
Chỉ gặp bến hoang liêu.
Bởi nơi đi không đích.
Bởi chốn về không tên.