Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/07/2021 06:18, số lượt xem: 31

Chỉ thấy trời cô tịch.
Chỉ gặp bến hoang liêu.
Bởi nơi đi không đích.
Bởi chốn về không tên.