Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/07/2021 06:30, số lượt xem: 30

Ngày đi không đến đích,
đêm về mộng vô phương.
Đón duyên, duyên lỡ chuyến,
đợi tình, tình không sang.