Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2021 06:34, số lượt xem: 54

Em ngồi khóc một hình dung,
Rưng rưng nước mắt chảy cùng tháng năm.
Em ngồi khóc cả thế gian,
nếu còn khóc nữa khóc cùng với anh.

Thanh Trì 2020