Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 20/01/2023 16:09

Mới trăng Phong Ý tâm tình,
bến Đình vừa gặp: Đã thành người xưa.
Cửa Hà nghẹn tiếng trống đưa,
bàng hoàng sông Mã mưa sa trắng trời.