Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/03/2021 07:57, số lượt xem: 56

Mộng đời anh dài thế,
biết bao giờ tới nơi?
Mơ cõi em rộng thế,
biết đâu là chân trời?